Quyền riêng tư

Ubootwaffe là một website cung cấp các bài viết, dữ liệu, video, hình ảnh về Lịch sử Việt Nam.

Bằng việc truy cập Website của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách về Quyền riêng tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó.

Chính sách về Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối vào ngày 09 tháng 11 năm 2016. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này tại các thời điểm khác nhau, do đó vui lòng kiểm tra thường xuyên để nắm rõ mọi cập nhật.

Phạm vi

Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả chi tiết chính sách và các nguyên tắc của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn.

Chúng tôi hiểu rằng việc cung cấp thông tin trực tuyến cần rất nhiều sự tin tưởng từ phía bạn. Chúng tôi rất coi trọng niềm tin này và dành ưu tiên cao cho việc đảm bảo an toàn và tính bảo mật cho thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập Trang thông tin điện tử hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

 • Chúng tôi thu thập thông tin gì từ bạn
 • Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai
 • Những thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này

Chúng tôi thu thập thông tin gì từ bạn

Thông tin chung.

Chúng tôi nhận và lưu trữ mọi thông tin mà bạn nhập vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo hình thức khác. Thông tin này bao gồm những thông tin có thể dùng để nhận dạng bạn với tư cách là một cá nhân hoặc để liên hệ trực tiếp với bạn (”thông tin cá nhân”).

Thông tin cá nhân bao gồm thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ thư điện tử, tên người dùng và mật khẩu.

Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin khác như địa chỉ IP của bạn, thông tin xác định thiết bị của bạn và lịch sử duyệt trang thông tin điện tử trong phạm vi thông tin đó đề cập đến bạn.

Tự động thu thập thông tin.

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin từ máy tính hoặc Thiết bị của bạn khi bạn truy cập Ubootwaffe. Ví dụ: chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu phiên truy cập, bao gồm địa chỉ IP của bạn, phần mềm trình duyệt web và trang thông tin điện tử chuyển đến. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn, như nội dung đã xem, các trang đã truy cập và các tìm kiếm và/hoặc đặt chỗ đã được hỗ trợ hay thực hiện. Một trong những mục tiêu của việc thu thập thông tin tự động này là để giúp chúng tôi hiểu được sở thích và tùy chọn của người dùng và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng của bạn.

Cookie và các công nghệ web khác.

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự khác (chẳng hạn như tín hiệu web). Cookie là các tệp văn bản nhỏ được tự động lưu giữ vào trong máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập hầu hết các trang web. Chúng được trình duyệt Internet của bạn lưu trữ. Cookie có chứa thông tin cơ bản về việc sử dụng Internet của bạn. Trình duyệt của bạn sẽ gửi các cookie này trở lại trang thông tin điện tử mỗi lần bạn truy cập lại, nhờ đó trang thông tin điện tử có thể nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và cá nhân hóa cũng như cải thiện trải nghiệm trang thông tin điện tử của bạn.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các loại cookie và các công nghệ tương tự (chẳng hạn như tín hiệu web) mà chúng tôi sử dụng trong Chính sách về Cookie và Công cụ Chấp thuận Cookie của chúng tôi.

Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về cookie nói chung, bao gồm cách tìm hiểu loại cookie đã được cài đặt trên thiết bị của bạn cũng như cách quản lý và xóa cookie tại các trang thông tin điện tử như www.allaboutcookies.orgwww.youronlinechoices.eu

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào

Mục đích chung

Ubootwaffe sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn cho các mục đích chung sau:

 • đăng ký và quản lý tài khoản của bạn, bao gồm cho phép bạn truy cập và sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi;
 • giao tiếp với bạn nói chung, bao gồm cung cấp thông tin về Ubootwaffe và thư mời từ cộng đồng Ubootwaffe;
 • cho phép chúng tôi đăng đánh giá của bạn, bài đăng trên diễn đàn và nội dung khác cho cộng đồng Ubootwaffe;
 • trả lời các câu hỏi và nhận xét của bạn;
 • thông báo cho bạn về các thông tin mới;
 • tùy chỉnh trải nghiệm của bạn với Ubootwaffe theo cách khác, bao gồm cả tùy chỉnh quảng cáo hiển thị cho bạn;
 • lấy thông tin từ bạn, bao gồm thông qua khảo sát;
 • giải quyết các tranh chấp hoặc khắc phục sự cố;
 • ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm có khả năng xảy ra;
 • thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi và các mục đích khác được thông báo cho bạn tại thời điểm thu thập.

Giao tiếp bằng thư điện tử

Chúng tôi muốn giúp bạn dễ dàng nhận được các thông báo mới nhất trên Websitecủa chúng tôi. Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thư điện tử có chứa thông tin về các hoạt động, sự kiện, tính năng mới của Website. Xin lưu ý rằng bạn sẽ có cơ hội lựa chọn không nhận các thư điện tử này trong bất kỳ thư điện tử nào mà chúng tôi gửi.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai

 • Nhà cung cấp dịch vụ—những công ty cung cấp dịch vụ cho Ubootwaffe, như dịch vụ gửi thư thông báo.
 • Thi hành luật—khi chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy để bảo vệ Ubootwaffe hoặc người dùng của Ubootwaffe.

Những thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này

Ubootwaffe có thể thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này trong tương lai. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày thực hiện sửa đổi gần nhất đối với Chính sách về Quyền riêng tư này ở cuối trang này và mọi bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải. Chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên của mình về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách về Quyền riêng tư này bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra Chính sách về Quyền riêng tư này thường xuyên để xem phiên bản mới nhất.