Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947): Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Hoạt Động Cách Mạng

Huỳnh Thúc Kháng sinh năm 1876 tại tỉnh Quảng Nam. Ông xuất thân từ gia đình nhà nho nghèo có truyền thống yêu nước. Huỳnh Thúc Kháng là một nhà yêu nước, nhà cách mạng có tư tưởng tiến bộ, sáng tạo. Bên cạnh đó, các bài báo, tác phẩm văn học, triết học, xã hội, lên án chế độ thực dân phong kiến của ông đều có tư tưởng tiến bộ góp phần rất lớn trong việc cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Để có thể hiểu hơn về tiểu sử Huỳnh Thúc Kháng, bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Bảng tóm tắt thông tin chung về tiểu sử Huỳnh Thúc Kháng:

Tên Huỳnh Thúc Kháng
Danh hiệu Huân chương Sao Vàng
Ngày sinh, nơi sinh 1 tháng 10 năm 1876

Tiên Phước, Quảng Nam, Đại Nam

Ngày mất, nơi mất 21 tháng 4, 1947 (70 tuổi)

Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Dân tộc Kinh
Chức vụ
 • Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
 • Bộ trưởng Bộ Nội vụ
 • Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ

 

Chân dung cụ Huỳnh Thúc Kháng
Chân dung cụ Huỳnh Thúc Kháng

1. Sơ Lược Về Tiểu Sử

Cụ sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876, quê ở làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ (nay thuộc xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước), tỉnh Quảng Nam. Ông xuất thân trong gia đình nhà nho nghèo nhưng có truyền thống yêu nước.

Cha ông là cụ Huỳnh Văn Phương, một nhà nho theo nghiệp đèn sách. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Tình, người cùng quê, một phụ nữ mực thước, đảm đang.

2. Sự Nghiệp

2.1 Giai Đoạn Đầu (1865-1905)

Huỳnh Thúc Kháng sinh ra trong một gia đình Nho học nghèo ở làng Tân Xuân, tỉnh Quảng Nam. Ông sớm bộc lộ tài năng học tập và yêu nước. Năm 1885, ông thi đỗ cử nhân, được bổ làm tri huyện. Tuy nhiên, ông sớm từ quan vì bất mãn với chế độ phong kiến thối nát.

Trong giai đoạn này, Huỳnh Thúc Kháng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực báo chí và văn học. Ông đã sáng lập nhiều tờ báo tiến bộ như “Tự động”, “Hương Đạo”, “Trung Luân”, “Đông Pháp thời báo”. Ông cũng là tác giả của nhiều tác phẩm văn học có giá trị như “Chiếu Cần Vương”, “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, “Thơ trào phúng”.

2.2 Giai Đoạn (1905-1947)

Năm 1905, cụ Huỳnh Thúc Kháng sang Pháp để vận động chính phủ Pháp giúp đỡ Việt Nam giành độc lập. Tại Pháp, ông đã gặp gỡ và hợp tác với nhiều nhà yêu nước khác như Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Phan Bội Châu.

Sau khi trở về Việt Nam năm 1911, Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục hoạt động cách mạng và tham gia thành lập Hội Phục Việt, Hội Duy Tân, Hội Hưng Nam. Năm 1925, Huỳnh Thúc Kháng được bầu làm Chủ tịch Quốc dân Đại hội, một tổ chức chính trị yêu nước của Việt Nam. Ông đã lãnh đạo Quốc dân Đại hội đấu tranh đòi Pháp thực hiện các quyền dân sinh, dân chủ cho nhân dân Việt Nam.

3. Chủ Trương, Tư Tưởng

Huỳnh Thúc Kháng là một nhà yêu nước, nhà cách mạng kiên cường, bất khuất. Ông luôn kiên định với lý tưởng độc lập, tự do của dân tộc. Ông cũng là một người có tư tưởng tiến bộ, sáng tạo, luôn đề cao vai trò của nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

 • Tư tưởng dân chủ, pháp quyền: Huỳnh Thúc Kháng là một trong những nhà yêu nước đầu tiên ở Việt Nam đề cao tư tưởng dân chủ, pháp quyền. Ông cho rằng dân là gốc của nước, quyền lực thuộc về nhân dân và nhân dân có quyền quyết định mọi vấn đề của đất nước. Ông cũng là người đấu tranh không mệt mỏi cho quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do báo chí của nhân dân.
 • Tư tưởng cải cách, canh tân đất nước: Huỳnh Thúc Kháng mong muốn xây dựng một nền kinh tế, xã hội hiện đại, văn minh để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Ông chủ trương học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến, xây dựng một nền giáo dục hiện đại, đào tạo nhân tài cho đất nước.

Chính vì thế cụ Huỳnh Thúc Kháng rất được tin tưởng, cụ thể là câu chuyện Bác Hồ kiên trì mời bằng được cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia Chính phủ là một ví dụ điển hình và cảm động về sự trọng dụng nhân tài của Bác.

Huỳnh Thức Kháng và Bác Hồ
Cụ Huỳnh Thúc Kháng và Bác Hồ

4. Hoạt Động Cách Mạng

Huỳnh Thúc Kháng đã tham gia nhiều hoạt động cách mạng, tiêu biểu là:

 • Tham gia phong trào Đông Du và phong trào Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX: Huỳnh Thúc Kháng là một trong những người sáng lập và lãnh đạo phong trào Đông Du, phong trào Duy Tân. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc thức tỉnh ý thức dân tộc, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn đầu thế kỷ XX.
 • Xuất dương sang Nhật Bản, Pháp, Mỹ để học tập, tiếp thu văn minh, khoa học kỹ thuật của phương Tây: Trong thời gian xuất dương, Huỳnh Thúc Kháng đã có dịp tiếp xúc với nền văn minh, khoa học kỹ thuật của phương Tây. Ông đã học hỏi được nhiều kiến thức mới, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu để phục vụ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
 • Tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ: Huỳnh Thúc Kháng là một nhà báo, nhà văn nổi tiếng của Việt Nam. Ông đã sử dụng ngòi bút của mình để tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ. Ông đã viết nhiều bài báo, nhiều tác phẩm văn học có giá trị, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, ông đã tham gia nhiều cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, tiêu biểu như:

 • Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1885-1892)
 • Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913)
 • Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục (1907)
 • Phong trào chống thuế (1908)
 • Phong trào dân tộc dân chủ (1919-1930)

5. Tổng Kết

Huỳnh Thúc Kháng là một nhà yêu nước, nhà cách mạng kiên cường, bất khuất, có tầm nhìn xa trông rộng, tư tưởng tiến bộ, sáng tạo. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Huỳnh Thúc Kháng đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam. Ông là người sáng lập và lãnh đạo phong trào Đông Du, phong trào Duy Tân, góp phần thức tỉnh ý thức dân tộc, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Ông cũng là một nhà báo, nhà văn nổi tiếng, đã sử dụng ngòi bút của mình để tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ. Huỳnh Thúc Kháng chính là một tấm gương sáng về lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *