Thư Viện Lịch Sử Việt Nam.

Tìm về cội nguồn lịch sử dân tộc

Giới thiệu về ubootwaffe.net

Được xây dựng với mục đích tạo ra một nơi hiển thị trực quan sinh động các thông tin về lịch sử. Giúp người xem ngoài đọc hiểu các thông tin lịch sử cơ bản, còn có thể gắn kết Sự Kiện – Nhân Vật – Địa Điểm lại cùng nhau. Ví dụ:

  • Sự kiện diễn ra lúc nhân vật lịch sử này bao nhiêu tuổi
  • Địa điểm của đất nước Việt Nam có những ngươi tài nào vào thời điểm nào
  • Nhân vật này đã đặt chân tới những vùng đát nào của đất nước

Website được xây dựng miễn phí, và tất cả nguồn nội dung đều được ghi chú rõ ràng. Chúng tôi không tự phát triển thêm bất kỳ nội dung nào. Website cũng không được xây dựng với mục đích chính trị hay bất kỳ mục đích nào khác, ngoài việc mong muốn truyền tải nội dung lịch sử có sẵn một cách trực quan sinh động

Nếu thấy có bất kỳ nội dung nào không phù hợp, các bạn có thể gửi email thông báo về ubootwaffe.net/lien-he

 

Nhân vật lịch sử tiêu biểu

 

Xem thêm Nhân vật lịch sử

 

Sự kiện lịch sử tiêu biểu

 

Xem thêm Sự kiện lịch sử